Gabinet szczepień

 

INFORMACJE DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH U DZIECI W NZOZ Przychodnia Lekarska "ESKULAP" Sp. z o.o. w Sieradzu

Informujemy, że istnieje możliwość wykonania szczepień w naszej poradni po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Przy dziecku może być tylko jeden opiekun prawny, który wypełnia zgodę na szczepienia w okresie pandemii koronawirusa oraz ankietę dotyczącą danych epidemiologicznych pacjenta i jego rodziny. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących szczepień ochronnych prosimy o rozważenie stanowiska Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz zaleceń WHO, a także fakt, że w przypadku szczepień szczepionkami płatnymi zachodzi potrzeba dostarczenia preparatu z apteki przez drugą osobę po otrzymaniu kodu recepty.


https://ptp.edu.pl/dokumenty/komun_koronawirus.pdf
Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii wydali wspólne stanowisko dotyczące realizacji wizyt profilaktycznych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych oraz wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19. Treść stanowiska przytaczamy poniżej.

W związku z:
1. dynamicznie rosnącym w Polsce zagrożeniem epidemicznym związanym ze zwiększeniem liczby przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19,
2. ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanu pandemii,
3. wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,
celem ograniczenia ryzyka zakażeń w grupie niemowląt, dzieci oraz ich rodziców/opiekunów, a także młodzieży i dorosłych zalecamy zawieszenie wszystkich wizyt profilaktycznych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w tym szczepień ochronnych, wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS), które bez uszczerbku dla zdrowia dziecka mogą zostać przełożone na późniejszy termin.
Zalecenie dotyczące zawieszenia szczepień ochronnych nie wynika z przeciwwskazań medycznych do szczepień ochronnych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, lecz ma na celu ograniczenie bezpośrednich, zbędnych w okresie pandemii, kontaktów i spotkań sprzyjających szerzeniu się choroby.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie pozostawcie dzieci w domu, z dala od potencjalnych zagrożeń, do czasu odwołania niniejszego zalecenia. Pamiętajmy także, że dzieci mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo i być źródłem zakażenia dla dorosłych, dla których zakażenie może być śmiertelne. Jedynymi medycznymi wyjątkami uzasadniającymi natychmiastowe szczepienie jest przeprowadzenie profilaktyki poekspozycyjnej przeciwko wściekliźnie, tężcowi, odrze i ospie wietrznej.

Stanowisko podpisali:
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
 prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, 
dr hab. n. med. Hanna Czajka, ekspert ds. szczepień Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Zalecenia WHO dotyczące realizacji szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 (21.03.2020)
20 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała zalecenia dotyczące realizacji rutynowych szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 w Regionie Europejskim. WHO wskazuje, że szczepienia ochronne są kluczowym elementem opieki zdrowotnej. Wizyty szczepienne powinny być realizowane tak długo, jak tylko pozwalają na to zastosowane metody walki z epidemią COVID-19. Działania podejmowane w celu utrzymania realizacji szczepień ochronnych należy dostosowywać do aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i możliwości systemu opieki zdrowotnej w danym kraju.
Przy planowaniu działań mających na celu ograniczenie transmisji COVID-19 i zmniejszenie wpływu pandemii na system opieki zdrowotnej, należy również uwzględnić minimalizację ryzyka zwiększenia zachorowalności i umieralności z powodu chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. Każde zakłócenie realizacji szczepień ochronnych, nawet na krótki czas, może doprowadzić do kumulacji osób podatnych na zakażenie i zwiększyć ryzyko wybuchu ognisk epidemicznych tych chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. To z kolei może doprowadzić do zwiększenia obciążenia zasobów systemu opieki zdrowotnej, które mogą być konieczne do zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków.

Kluczowe zasady dotyczące realizacji programów szczepień w czasie pandemii COVID-19:
- podczas wizyt szczepiennych przestrzegaj obowiązujących wytycznych dotyczących metod profilaktyki zakażenia SARS-CoV-2
- priorytetowo traktuj realizację schematów szczepienia pierwotnego (zwłaszcza MMR, przeciwko polio i innych szczepionek skojarzonych)
- unikaj akcji masowych szczepień, dopóki sytuacja epidemiologiczna COVID-19 się nie poprawi
- noworodki szczep zgodnie z krajowym programem szczepień jeszcze przed wypisaniem z oddziału noworodkowego
- priorytetowo realizuj szczepienia przeciwko pneumokokom i grypie sezonowej w grupach szczególnie podatnych na zachorowanie
- przekazuj jasny komunikat, że realizacja szczepień ochronnych jest jednym z priorytetowych świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19 oraz o ryzyku związanym z chorobami, którym można zapobiegać poprzez szczepienia i korzyściach wynikających ze szczepień.
WHO zastrzega, że przedstawione zalecenia będą regularnie aktualizowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej COVID-19.
 

W gabniecie dla dzieci zdrowych realizujemy szczepienia obowiązkowe i zalecane oraz wykonujemy bilanse zdrowia dzieci i młodzieży.


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych
oraz z informacjami o szczepieniach na stronach internetowych: