Ankieta satysfakcji pacjenta


W trosce o stałe podnoszenie jakości oferowanych usług medycznych Kierownictwo Przychodni Lekarskiej „ESKULAP” prosi Państwa o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane do doskonalenia standardu oferowanych usług.