Badania diagnostyczne 

Zadbaj o swoje zdrowie, zbadaj się!

 

Informacje dotyczące wybranych badań oraz przygotowania do nich znajdują się w Poradniku Pacjenta. 

Pracownia diagnostyki obrazowej:

USG wszystkich narządów wewnętrznych
USG (badanie ultrasonograficzne) polega na obrazowaniu narządów wewnętrznych. Jest to podstawowe badanie diagnostyczne pozwalające na ocenę narządów oraz wykrycie wszelkich nieprawidłowości w danym obszarze.
USG opiera się na falach akustycznych o wysokiej częstotliwości. Przenikają one do komórek organizmu, ale nie działają na nie niekorzystnie jak np. promienie RTG.
USG dopplerowskie naczyń kończyn dolnych i naczyń domózgowych
USG dopplerowskie naczyń kończyn dolnych i naczyń domózgowych to badanie ultrasonograficzne wykorzystujące tzw. zjawisko Dopplera do oceny przepływu krwi w tętnicach i żyłach. Dzięki zmianom w charakterze i szybkości przepływu krwi w naczyniach, badanie umożliwia ocenę miejsca i stopnia zwężenia naczynia.
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG
Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG to badanie o charakterze diagnostycznym, mające na celu pobranie materiału komórkowego do oceny mikroskopowej. Wykorzystywana jest głównie w diagnostyce różnego rodzaju guzków, torbieli, powiększonych węzłów chłonnych.
Densytometria
Densytometria to pomiar gęstości mineralnej kości. Służy do diagnostyki osteoporozy. Badanie wykonywane jest za pomocą specjalnego aparatu RTG, który emituje niewielką ilość promieniowania. Przed badaniem wykonuje się pomiar wzrostu i masy ciała. W trakcie badania pacjent leży na stole, nad którym umieszczone jest ramię aparatu RTG.
 
 

Pracownia diagnostyki kardiologicznej:

EKG spoczynkowe
EKG (elektrokardiografia) to nieinwazyjne oraz bezbolesne badanie oceniające pracę serca i wykrywające ewentualne zaburzenia jego pracy.
Badanie polega na przypięciu elektrod do klatki piersiowej i kończyn pacjenta. Informacje zebrane przez elektrody drukowane się w postaci zapisu EKG.
EKG wysiłkowe
Dzięki EKG wysiłkowemu możliwe jest zdiagnozowanie przyczyn bólów w klatce piersiowej, ocena skuteczności prowadzonego leczenia i określenie rokowania po przebytym zawale serca.
Podczas badania pacjent chodzi na bieżni z przyklejonymi elektrodami na klatce piersiowej. W trakcie próby wysiłek jest stopniowo zwiększany.
Echo serca
Echo serca to nieinwazyjne ultrasonograficzne badanie pozwalające na ocenę budowy i pracy serca.
W trakcie badania lekarz przykłada do klatki piersiowej głowicę, która przesuwana jest w odpowiednie miejsca, aby uzyskać właściwy obraz. Badanie trwa około 15 minut i jest całkowicie bezbolesne.
EKG Holter
EKG Holter monitoruje pracę serca przez co najmniej 24 godziny. Dzięki elektrodom przypiętym do klatki piersiowej pacjenta, na dysku zapisywany jest wykres EKG, który następnie interpretuje lekarz.
Holter ciśnieniowy
Holter ciśnieniowy to automatyczne całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi. W czasie badania założony jest mankiet do pomiaru ciśnienia na ramię sprzężony z rejestratorem.
Pomiary wykonane tą techniką odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie codziennego funkcjonowania, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań.
 
 

Pracownia diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego:

Kolonoskopia
Kolonoskopia to badanie endoskopowe jelita grubego polegające na wprowadzeniu poprzez odbyt giętkiego przewodu zakończonego kamerą. Pozwala ono na ocenę wnętrza jelita i ewentualnych patologicznych zmian.
W trakcie kolonoskopii można pobrać wycinki do dalszych badań oraz usunąć polipy.
Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym lub w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym.
Gastrofiberoskopia
Gastroskopia to endoskopowe badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Polega na wprowadzeniu aparatu z optyką, który przekazuje obraz z przełyku, żołądka i dwunastnicy.
W trakcie badania można wykryć obecność bakterii Helicobacter pylori, pobrać wycinki do dalszych badań oraz usunąć polipy.
Rektoskopia
Rektoskopia jest badaniem końcowego odcinka przewodu pokarmowego wykonywanym w celach diagnostycznych i terapeutycznych.
Dzięki temu badaniu jest możliwa ocena błony śluzowej odbytnicy i esicy. Jest to zabieg bezbolesny i krótkotrwały.
 
 

Pozostałe badania diagnostyczne:

Rynomanometria
Badanie rynomanometrii polega na pomiarze ciśnienia w jamie nosowej podczas dmuchania w rurki umieszczone w nosie. Rynomanometria służy do diagnostyki przewlekłych stanów zapalnych, bezdechów sennych i alergii.
Audiometria
Audiometria jest badaniem słuchu, które pozwala na określenie zakresu słyszenia. Jest to badanie nieinwazyjne i bezbolesne.
Tympanometria
Tympanometria to nieinwazyjne badanie słuchu, szczególnie przydatne w diagnostyce niedosłuchów i zapaleń ucha środkowego u dzieci. Badanie polega na wprowadzeniu do ucha sondy podłączonej do tympanometru.
Alergiczne testy skórne
Testy wykonywane są w celu potwierdzenia czynnika, który wywołuje reakcje alergiczne u pacjenta. Na przedramię lub plecy pacjenta nanosi się substancje zawierające różne alergeny i substancję kontrolną. Następnie przez krople delikatnie nakłuwa się naskórek.
Wyniki testu odczytywane są po 15 minutach i interpretowane przez lekarza alergologa.
Spirometria
Spirometria to badanie mierzące objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza przez płuca i oskrzela. Badanie wykonywane jest w warunkach statycznych (spokojnego oddychania) i dynamicznych (natężonego oddychania - głębokie wdechy i wydechy) co pozwala na ocenę stanu dróg oddechowych pacjenta.
Uroflowmetria
Uroflowmetria jest badaniem określającym cewkowy przepływ moczu, które pozwala różnicować zaburzenia w oddawaniu moczu. Badanie jest wykorzystywane w diagnostyce nietrzymania moczu.
Uroflowmetria polega na oddawaniu moczu do specjalnego urządzenia tzw. przepływomierza. Badanie trwa około 15 minut, jest bezbolesne i bezpieczne.