Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Pacjenta


Od 1 stycznia 2013 roku w przychodniach i szpitalach w całej Polsce można potwierdzić swoje prawo do bezpłatnego leczenia, na podstawie numeru PESEL.Wystarczy podać w rejestracji PESEL i okazać dowód tożsamości lub legitymację szkolną, aby skorzystać z bezpłatnego leczenia i refundowanych leków.
Jeżeli w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń, nie oznacza to, że nie możemy skorzystać z zaplanowanej wizyty czy leczenia!
Jeśli pacjent jest pewien, że ma prawo do bezpłatnego leczenia, może je potwierdzić za pomocą dokumentów, które okazywał do tej pory lub złożyć oświadczenie. W takiej sytuacji należy sprawdzić informację o naszych (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) uprawnieniach do bezpłatnego leczenia u swojego pracodawcy, w ZUS-ie, urzędzie pracy.

Kontakt dla pacjentów: pod numerem tel. 42 275 49 41, 42 275 41 41 - pracownicy NFZ poinformują, jak i gdzie sprawdzić swój status ubezpieczenia oraz odpowiedzą na pytania związane z systemem EWUŚ.

Najczęściej zadawane pytania o eWUŚ:

1Co to jest eWUŚ?

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2Czy system eWUŚ dostarcza informacji o aktualnym stanie uprawnień?
Tak. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.
3W jaki sposób mogę potwierdzić swoje prawo do świadczeń?
Wystarczy, że podasz w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzisz swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacją szkolną.
4Co mam zrobić, jeżeli otrzymam informację, że NFZ nie potwierdza moich uprawnień do świadczeń, a wiem że mam do nich prawo?
Jeżeli NFZ nie potwierdził twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo, możesz je potwierdzić poprzez:

- przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
- złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń
i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18. roku życia.
5Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?
Członkami rodziny są:

- rodzice i dziadkowie jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- małżonkowie,
- dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo w ramach rodziny zastępczej­ do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
6Urodziło mi się dziecko. Ile czasu mam na zgłoszenie go do ubezpieczenia?
Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach Twojej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego, np. nowo narodzonego dziecka. Masz na to 7 dni od dnia jego narodzin.
Pamiętaj, to Twój ustawowy obowiązek!
7Dlaczego muszę zgłosić dziecko do ubezpieczenia? Przecież wszystkie dzieci mają prawo do świadczeń.
Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż. nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.
8Co zrobić, gdy eWUŚ wyświetli mnie "na czerwono"?
Jeżeli system nie potwierdził twoich uprawnień, a wiesz, że masz do nich prawo:
Krok 1. Złóż pisemne oświadczenie
Krok 2. Przedstaw dokument potwierdzający ubezpieczenie
Krok 3. Wyjaśnij swoją sytuację - Potwierdź u swojego pracodawcy, że jesteś objęty ubezpieczeniem/ że odprowadza za ciebie składkę zdrowotną, oraz że twoja rodzina (żona i dzieci) jest zgłoszona do ubezpieczenia. Wyjaśnij swoją sytuację w swoim oddziale wojewódzkim NFZ.