Gabinet szczepień

INFORMACJE DOTYCZĄCA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH U DZIECI W NZOZ Przychodnia Lekarska "ESKULAP" Sp. z o.o. w Sieradzu

Informujemy, że istnieje możliwość wykonania szczepień w naszej poradni po uprzednim umówieniu się na konkretny termin. Przy dziecku może być tylko jeden opiekun prawny, który wypełnia zgodę na szczepienia w okresie pandemii koronawirusa oraz ankietę dotyczącą danych epidemiologicznych pacjenta i jego rodziny. W przypadku szczepień szczepionkami płatnymi zachodzi potrzeba dostarczenia preparatu z apteki przez drugą osobę po otrzymaniu kodu recepty.


Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem Ministerstwa Zdrowia.

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych wczasie pandemii COVID-19

W nawiązaniu do rekomendacji Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz konsultantów krajowych w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii w sprawie odroczenia realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci do 18 kwietnia 2020 roku, Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) zalecają wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia, ze szczególnym uwzględnieniem:
1. szczepień na oddziałach noworodkowych;
2. szczepień obowiązkowych, które zgodnie z PSO powinny być wykonane do 24 miesiąca życia;
3. szczepień z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień;
4. szczepień poekspozycyjnych przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW tupu b, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku;
5. realizacji innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenie wynika z Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Rekomenduje się ponadto upowszechnianie szczepień:
1. przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc,
2. przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.


Zasady bezpieczeństwa, jakie należy zachować w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2:
• stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie POZ (używanie przez personel maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, jako uzupełnienia standardowej higieny rąk, minimalizuje ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 na dziecko lub jego opiekunów, w przypadku bezobjawowego zakażenia personelu;
• personel medyczny musi zachować wszelkie zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu - higiena rąk, przyjmowanie w odzieży roboczej/ochronnej, która nie miała kontaktu z pacjentami z objawami ostrej infekcji, dezynfekcja powierzchni, z którymi styka się pacjent (kozetka, stół do badania niemowląt itp.), po każdym pacjencie;
• szczepienia należy wykonywać, w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji (separacja przestrzenna);
• dzieci z jednym zdrowym opiekunem należy umawiać indywidualnie, na określoną godzinę, aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób (separacja czasowa);
• w razie braku poczekalni i gabinetu tylko dla dzieci zdrowych, szczepienia powinny odbywać się w godzinach porannych (w pierwszych godzinach po otwarciu przychodni), przed godzinami przyjęć pozostałych pacjentów;
• zaleca się włączenie teleporady medycznej na etapie wywiadu epidemiologicznego i wstępnej kwalifikacji do szczepienia: w trakcie ustalania terminu szczepienia należy poinformować opiekuna/rodzica, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba, bez objawów infekcji. Należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanu zdrowia pozostałych domowników. Należy odroczyć szczepienia jeżeli w domu znajduje się osoba:
• z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,
• kwarantannowana,
• poddana izolacji w warunkach domowych.

Szczepienie można przeprowadzić jeżeli:
• brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i. jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS- CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);
• zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.


https://ptp.edu.pl/dokumenty/komun_koronawirus.pdf
Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii wydali wspólne stanowisko dotyczące realizacji wizyt profilaktycznych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych oraz wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego COVID-19. Treść stanowiska przytaczamy poniżej.

W związku z:
1. dynamicznie rosnącym w Polsce zagrożeniem epidemicznym związanym ze zwiększeniem liczby przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19,
2. ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanu pandemii,
3. wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego,
celem ograniczenia ryzyka zakażeń w grupie niemowląt, dzieci oraz ich rodziców/opiekunów, a także młodzieży i dorosłych zalecamy zawieszenie wszystkich wizyt profilaktycznych w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w tym szczepień ochronnych, wizyt w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS), które bez uszczerbku dla zdrowia dziecka mogą zostać przełożone na późniejszy termin.
Zalecenie dotyczące zawieszenia szczepień ochronnych nie wynika z przeciwwskazań medycznych do szczepień ochronnych w aktualnej sytuacji epidemiologicznej, lecz ma na celu ograniczenie bezpośrednich, zbędnych w okresie pandemii, kontaktów i spotkań sprzyjających szerzeniu się choroby.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie pozostawcie dzieci w domu, z dala od potencjalnych zagrożeń, do czasu odwołania niniejszego zalecenia. Pamiętajmy także, że dzieci mogą przechodzić zakażenie bezobjawowo i być źródłem zakażenia dla dorosłych, dla których zakażenie może być śmiertelne. Jedynymi medycznymi wyjątkami uzasadniającymi natychmiastowe szczepienie jest przeprowadzenie profilaktyki poekspozycyjnej przeciwko wściekliźnie, tężcowi, odrze i ospie wietrznej.

Stanowisko podpisali:
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
 prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, 
dr hab. n. med. Hanna Czajka, ekspert ds. szczepień Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
prof. dr. hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Zalecenia WHO dotyczące realizacji szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 (21.03.2020)
20 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała zalecenia dotyczące realizacji rutynowych szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 w Regionie Europejskim. WHO wskazuje, że szczepienia ochronne są kluczowym elementem opieki zdrowotnej. Wizyty szczepienne powinny być realizowane tak długo, jak tylko pozwalają na to zastosowane metody walki z epidemią COVID-19. Działania podejmowane w celu utrzymania realizacji szczepień ochronnych należy dostosowywać do aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 i możliwości systemu opieki zdrowotnej w danym kraju.
Przy planowaniu działań mających na celu ograniczenie transmisji COVID-19 i zmniejszenie wpływu pandemii na system opieki zdrowotnej, należy również uwzględnić minimalizację ryzyka zwiększenia zachorowalności i umieralności z powodu chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. Każde zakłócenie realizacji szczepień ochronnych, nawet na krótki czas, może doprowadzić do kumulacji osób podatnych na zakażenie i zwiększyć ryzyko wybuchu ognisk epidemicznych tych chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia. To z kolei może doprowadzić do zwiększenia obciążenia zasobów systemu opieki zdrowotnej, które mogą być konieczne do zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków.

Kluczowe zasady dotyczące realizacji programów szczepień w czasie pandemii COVID-19:
- podczas wizyt szczepiennych przestrzegaj obowiązujących wytycznych dotyczących metod profilaktyki zakażenia SARS-CoV-2
- priorytetowo traktuj realizację schematów szczepienia pierwotnego (zwłaszcza MMR, przeciwko polio i innych szczepionek skojarzonych)
- unikaj akcji masowych szczepień, dopóki sytuacja epidemiologiczna COVID-19 się nie poprawi
- noworodki szczep zgodnie z krajowym programem szczepień jeszcze przed wypisaniem z oddziału noworodkowego
- priorytetowo realizuj szczepienia przeciwko pneumokokom i grypie sezonowej w grupach szczególnie podatnych na zachorowanie
- przekazuj jasny komunikat, że realizacja szczepień ochronnych jest jednym z priorytetowych świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19 oraz o ryzyku związanym z chorobami, którym można zapobiegać poprzez szczepienia i korzyściach wynikających ze szczepień.
WHO zastrzega, że przedstawione zalecenia będą regularnie aktualizowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej COVID-19.

W gabniecie dla dzieci zdrowych realizujemy szczepienia obowiązkowe i zalecane oraz wykonujemy bilanse zdrowia dzieci i młodzieży.


Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych
oraz z informacjami o szczepieniach na stronach internetowych: