Gabinet zabiegowy

Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.Procedury medyczne realizowane są na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza. Pacjenci ubezpieczeni w NFZ i zadeklarowani do naszej Przychodni mogą korzystać bezpłatnie z usług realizowanych przez wykwalifikowaną kadrę doświadczonych pielęgniarek i położnych. Gabinet wyposażony jest między innymi w automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), którego użycie przez przeszkolony personel medyczny jest najbardziej skuteczną metodą postępowania z Pacjentami w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Uczestniczymy jako Przychodnia w różnych akcjach profilaktycznych typu: Żółty Tydzień - (szczepienia przeciw WZW), szczepienia przeciw grypie, "Nie! Dla meningokoków", szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy, szczepienia przeciw pneumokokom, rotawirusom, przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Pielęgniarki gabinetu szczepień i zabiegowego udzielają wszelkich informacji dotyczących cen oraz schematu poszczególnych szczepień od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do 18.00. - (gabinet 120 i 134).


Pamiętaj - profilaktyka jest bezpieczniejsza i tańsza od koniecznego leczenia!